צפו בכ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בהיכל בית מדרשו שבבני ברק, בעריכת השולחן הטהור ביום הפורים במשתה היין • צילום: שוקי לרר