צפו במשתה היין בביתו של גאב"ד נוה אחיעזר הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א ובקריאת המגילה בהיכל בית מדרשו • צפו