ראש בית ההוראה הכללי ירושלים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ערך את שמחת הפורים במעונו שבירושלים, בהשתתפות תלמידיו הרבים, הוא חבש לראשונה ספודיק ומעיל חסידי בסימן הגילוי שנחשף לאחרונה, לפיו הינו דור 12 לבעש"ט הקדוש • צפו