במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ייערך כנס יסוד לישיבה קטנה "אורחות תורה" בירושלים מיסודה של הישיבה בבני ברק • היוזם: ראש ישיבת "חברון - גבעת מרדכי" • מי יכהנו כראשי הישיבה

בימים הקרובים צפוי להתקיים במעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א כנס יסוד בו יוכרז על פתיחתה של הישיבה החדשה, ישיבה קטנה "אורחות תורה" בירושלים.
מי שיזם ודחף את פתיחת הישיבה המדוברת הינו חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת "חברון – גבעת מרדכי" שיכהן כנשיא הישיבה ויכריע בשאלות מסובכות.
כראשי הישיבה יכהנו הגאונים הרבנים יהושוע (שוקי) מישקובסקי בנו של הגר"ח משיקובסקי ורבי אליהו דיסקין ובנוסף, כמשגיח יכהן הגאון רבי מרדכי פרצוביץ שליט"א. על פי התכנון הישיבה צפויה לכבוש עד מהרה את אחד המקומות המרכזיים בכותל המזרח של עולם הישיבות כאשר הביקוש גדול מההיצע.
כאמור הגר"ד כהן זירז את הקמתה לאור העובדה שקיים כיום חסר בישיבות קטנות טובות באזור ירושלים וכעת ניתן להרבות מקומות תורה.