הסידור הראשון שיצא מבית הדפוס, הוקדש בידי הרב הראשי, לגאון המוסיקה החסידית רבי יוסף קדיש קרישבסקי הי"ו מירושלים עיר הקודש, המוכר יותר בכינויו 'יוסי גיל', אשר מנצל את כישרונותיו המוסיקליים הברוכים להפצת מוזיקה חסידית טהורה בכל רחבי תבל ובמיוחד שירים חסידים ישנים מרוסיה, עליהם גדלו דורות של אלפי חסידים שמסרו נפשם באותם שנים אפלות, למען הפצת תורה, חסידות וחינוך.

אין שבוע בו לא יוצא לאור ספר יהודי תורני חדש בתרגום לרוסית, המתקבל בסייעתא דשמיא בשמחה ע"י רבבות אלפי יהודים דוברי רוסית בכל מדינות חבר העמים, אך בפינו הפעם על חידוש ומיזם ייחודי מבית 'איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה', עם ההוצאה לאור של הספר היהודי הראשון שיצא אי פעם לאור עולם, בתרגום לרוסית בכתב ברייל, לעיוורים וכבדי ראייה, דוברי רוסית.

מדובר בסידור נוסח האר"י ז"ל, עם תפילות שחרית, מנחה וערבית ותפילות נוספות. הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר עוסקים פעילי האיגוד בתרגום ספר התהלים, אשר אליו ישנה דרישה גדולה מאוד. את פרויקט הוצאת הספרים, מממן הנדיב הנכבד מר רפאל יגודיידב, בברכת רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.

הסידור הראשון שיצא מבית הדפוס, הוקדש בידי הרב הראשי, לגאון המוסיקה החסידית רבי יוסף קדיש קרישבסקי הי"ו מירושלים עיר הקודש, המוכר יותר בכינויו 'יוסי גיל', אשר מנצל את כישרונותיו המוסיקליים הברוכים להפצת מוזיקה חסידית טהורה בכל רחבי תבל ובמיוחד שירים חסידים ישנים מרוסיה, עליהם גדלו דורות של אלפי חסידים שמסרו נפשם באותם שנים אפלות, למען הפצת תורה, חסידות וחינוך.

הסידור הגיע ממכבש הדפוס בשושן פורים, ונתקיים בו 'ליהודים הייתה אורה' כפשוטו.