משתה היין בליל הפורים בבית המדרש דחסידי יאזלוויץ ע”י הגה"צ אב"ד יאזלאוויץ שליט”א בהשתתפות חסידים ואוהדים • צילום: בעריש פילמר