צפו בגלריה מכ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א בהיכל בית מדרשו בקריאת המגילה ובשולחן הטהור דמשתה היין • צילום: JDN