לפניכם גלריה שניה מהמעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה ל”בית ויז’ניץ”, הבית הגדול אשר יכלול את ביהמ”ד הגדול ויז’ניץ לצד היכלי הקודש לתורה ולחסידות. צפו באלפי החסידים הנרגשים במעמד הגדול והנרגש ביומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, במעמד הוקרא מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א, על ידי בנו הרה"צ רבי ברוך שמשון הגר שליט"א חתנו של כ"ק האדמו"ר שליט"א, שכתב במכתבו: לכבוד בן אחי אני נרגש שמרחיבים את בית המדרש של אבי ה'אמרי חיים' זצ"ל, קודם המעמד ביקש האדמו"ר את הכסא עליו ישבו אבותיו כדי שזכות אבותיו תעמוד לו במעמד. במשאו המרכזי אמר האדמו"ר: "אני מבקש מאנ"ש להשתתף בהקמת הבית הגדול הזה בסכום של 5000 שקל, והחסידים מחו"ל ברחבי העולם במטבע שלהם • צילום: שוקי לרר