בחצה"ק אלכסנדר התקיים ביום ראשון הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זצוק"ל, בשוה"ט שערך כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א השתתף חתנו כ"ק האדמו"ר מלוצק שליט"א, המשפיע רבי אהרן טויסיג שליט"א מראשי הישיבה והמוני חסידים ותלמידים • צילום: שוקי לרר