מה כתב הדוד כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א לאחיינו כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א JDN עם נוסח המכתב המלא לרגל הנחת אבן הפינה ב'בית ויז'ניץ' אמש • צפו

במעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה ל'בית ויז'ניץ' בבני ברק אמש (שלישי) הוקרא מכתב נדיר.

מדובר במכתב שכתב במיוחד למעמד הגדול וההיסטורי כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א שהקריא בנו הרה"צ רבי ברוך שמשון הגר שליט"א חתנא דבי נשיאה של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. האדמו"ר התרגש מאוד מהמכתב ואף לקחו אחרי זה ועיין בו ממושכות בשיאו של המעמד. JDN עם המכתב המלא:

"החיים והשלום לכבוד וכט"ס לכבוד בן אחי היקר הרה"צ המפורסם מוה"ר ישראל שליט"א אדמו"ר מויז'ניץ.

"שמחתי לשמוע הבשורה הטובה כי בעז"ה מתכוננים כעת להניח אבן פינה להרחיב גבולי הקדושה ולהרבות כבוד שמים בהגדלת בית המדרש הגדול בקרית וויזניץ, במקום הקדוש אשר כוננו ידיו של כ"א אאמו"ר זצ"ל ואשר הקים מחדש כ"ק אחי זצ"ל.

"והנני בזה ליתן לך ברכתי באהבה שיעזור ה' לראות במהרה ברכה בעמלך לראות הבית הגדול עומד על תלו, מתוך הרחבת הדעת ובריות גופא ונהורא מעליא, ותזכה לנהל העדה הקדושה ולהמשיך דרכם של אבוה"ק עוד רבות בשנים על מי מנוחות, עדי נזכה לקבלת פני משיח צדקנו במרה בימינו אמן".