ביאלא ב"ב ישבות בפשיסחא לאחר שמי המלחמה עוד לא היה כזה דבר שיהיה מנין יהודים בשבת קודש בעיירה פשיסחא חוץ משנה שעברה שאז ג"כ האדמור שליט"א היה שם עוד לא היה אף פעם שם מנין יהודים בשבת מהמלחמה כאמור היסטוריה בכל חצרות ביאלא