אלפים ובראשם גדולי ישראל וראשי ישבות מכל העדות והחוגים השתתפו בצהרים במסע הלווית מרן הגאון רבי מאיר סולובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת בריסק • צילום:שוקי לרר


IMG_20160403_143932

IMG_20160403_143933

IMG_20160403_143942

resized_DSC_5904

resized_DSC_5913

resized_DSC_5917

resized_DSC_5920

resized_DSC_5928

resized_DSC_5939

resized_DSC_5942

resized_DSC_5952

resized_DSC_5954

resized_DSC_5955

resized_DSC_5958

resized_DSC_5960

resized_DSC_5961

resized_DSC_5966

resized_DSC_5967

resized_DSC_5970

resized_DSC_5977

resized_DSC_5981

resized_DSC_5993

resized_DSC_5998

resized_DSC_6014

resized_DSC_6019

resized_DSC_6024

resized_DSC_6035

resized_DSC_6042

resized_DSC_6054

resized_DSC_6069

resized_DSC_6078

resized_DSC_6080

resized_DSC_6087

resized_DSC_6111

resized_DSC_6113

resized_DSC_6115

resized_DSC_6119

resized_DSC_6126

resized_DSC_6130

resized_DSC_6133

resized_DSC_6143

resized_DSC_6157

resized_DSC_6159

resized_DSC_6162

resized_DSC_6166

resized_DSC_6187

resized_DSC_6189

resized_DSC_6197

resized_DSC_6203

resized_DSC_6216

resized_DSC_6223

resized_DSC_6233

resized_DSC_6240

resized_DSC_6242

resized_DSC_6249

resized_DSC_6251

resized_DSC_6257

resized_DSC_6258

resized_DSC_6265

resized_DSC_6269

resized_DSC_6275

resized_DSC_6277