ביום רביעי כ"א באדר יום הילולת ה"נועם אלימלך" התקיים במעונו של מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א מעמד כבוד התורה לרגל הופעת החלקים הראשונים מיצירות הפאר "אבן ברורה" על אבן העזר, ו"שינון המשפט" על חושן משפט, שע"י כולל ומכון "ראש פינה", בראשות הגאון רבי נסים דרעי שליט"א רבה של שכונת בית וגן בעיה"ק ירושלים, ובנשיאותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצאנז • צפו

ביום רביעי כ"א באדר יומא דהילולא דהנועם אלימלך, התקיים בנתניה בביתו של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, מעמד כבוד התורה לרגל הופעת החלקים הראשונים מיצירות הפאר "אבן ברורה" על אבן העזר, ו"שינון המשפט" על חושן משפט, שע"י כולל ומכון "ראש פינה", בראשות הגאון רבי נסים דרעי שליט"א רבה של שכונת בית וגן בעיה"ק ירושלים, ובנשיאותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצאנז.

מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (22) לאחר שלוש שנות עמל ויגיעה הושלם החלק הראשון מבניין רב הפאר "אבן ברורה" על שולחן ערוך אבן העזר – מהדורת מכון "ראש פינה", פרי יגיעם ועמלם של אברכי "ראש פינה" מירושלים, ביאור נפלא על השו"ע והרמ"א, בו נתבאר כל דין ודין בטעמו ונימוקו מהגמרא והפוסקים ראשונים ואחרונים. גם נקבצו בו כל הדינים ההלכות והביאורים המפוזרים בספרי האחרונים והשו"ת, וכן נידונים חדשים אשר נתחדשו בדורות האחרונים, והכל בלשון יפה וקלה השוה לכל נפש, כדוגמת ספרו של הכהן הגדול בעל ה"משנה ברורה" על או"ח. וכן חלק ראשון מהפרוייקט הגדול "שינון המשפט" על חושן משפט, והוא סיכום דברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו על חושן משפט, החיבור הופיע גם בחוברות כיס לצורך שינון וחזרה בדרכים. חיבורים אלו מצטרפים לסדרת הספרים שכבר זכה להוציא המכון על אבן העזר – שו"ע אבן העזר ונושאי כליו, מוגהים ומזוקקים מן הטעויות אשר נפלו בהם לרבבות במשך הדורות, בתוספת הערות וביאורים, בעריכה מחודשת ומהדורה מאירת עיניים. מחצית השקל, אבני גזית, בית מאיר, ספר ראש פינה מכת"י, ועצי ארזים, אשר כל אחד מהם הוא יצירת מופת בפני עצמה.
זכה מכון ראש פינה, וכל יבול מפעל עצום שבהוצאתו, התקבל באהדה והתלהבות גדולה בקרב לומדי התורה בכלל ויושבי על מדין בפרט, בארץ ובתפוצות, אשר ידעו להכיר ולהוקיר את גודל ההשקעה וחשיבות התועלת שבהוצאת השו"ע נושאי כליו ומפרשיו במתכונת זו.
ראש הכולל הרה"ג רבי נסים דרעי שליט"א עמד בדבריו על ההתרגשות הגדולה והתגובות הנלהבות שהוא הספיק לקבל במשך השבוע שהספרים יצאו לאור, תגובות המשקפות את הציפיה הגדולה שהציבור חיכה שיופיעו חיבורים על אבן העזר וחושן משפט שירכזו את כל השיטות והדעות בחלקים אלו של השו"ע.

מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (17)
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, ציין בדבריו שהסיבה שזכה המכון שכל ספריו התקבלו בהתלהבות רבה בציבור, היא משום שכל כוונתם של עורכי המכון היא לשם שמים, והכל נעשה בעמל וביגיעה רבה, כשהמטרה היחידה היא חיקור ובירור האמת, ולזכות את עולם התורה, ללא שום שיקולים אחרים, וכשהמטרה היא לשם שמים זוכים לדברים הרבה. האדמו"ר הביע את התפעלותו הרבה מהספרים החדשים, והעיד על עצמו שכבר קבע לימוד קבוע מידי יום ביומו בספר "שינון המשפט" כדי לחזור ולרענן את הלימוד בחושן משפט, כמו כן הדגיש בדבריו את הזכות הגדולה שתהיה לכל מי שיעזור ויהיה שותף בהחזקת הכולל והמכון.
כמו כן דיברו באירוע העורכים הראשיים, ועמדו בדבריהם על שיטת העריכה המיוחדת והזהירות הגדולה בו עורכים הם את הספרים, ההקפדה הגדולה שעומד עליהם ראש הכולל על כל פרט ופרט, והבדיקות וההגהות הרבות הנעשות עד שהספר יוצא לאור. במהלך הערב התקיים סימפוזיון מיוחד של עורכי ה"אבן ברורה" עם כ"ק האדמו"ר, בו הם שאלו אותו שאלות רבות ומגוונות על צורת ושיטת העריכה הרצויה, וכן שאלות וספקות שעלו להם תוך כדי העריכה, האדמו"ר השיבם באורך רוח ובמתינות, והדריכם והנחם בדרך ובזהירות הרצויה איך לכתוב ולערוך את החיבור.
בסיומו של הערב קיבלו כל הנוכחים במתנה את הספרים "אבן ברורה" ו"שינון המשפט" שיצאו לאור ברוב פאר והדר.

 

מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (1) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (2) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (3) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (4) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (5) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (6) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (7) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (8) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (9) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (10) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (11) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (12) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (13) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (14) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (15) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (16) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (17) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (18) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (19) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (20) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (21) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (22) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (23) מעמד תורני במעון האדמו''ר מצאנז (24)