בשבוע שעבר לאחר ההנחת אבן הפינה לבית ויז'ניץ, ערך כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו כ"ק האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זצוק"ל • תיעוד

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (1)

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (2)

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (3)

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (4)

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (5)

הילולא קדישא • טיש יומא דהילולא בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ (6)