אמש התקיים הכינוס ההיסטורי של חסידי בעלזא באיצטדיון 'הארנה' שבירושלים, ההתוועדות להמוני החסידים בהשתתפות כ"ק מרן האדמו"ר מבעזא שליט"א • צילום: אלי סגל

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (1)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (2)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (3)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (4)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (5)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (6)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (7)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (8)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (9)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (10)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (11)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (12)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (13)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (14)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (15)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (16)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (17)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (18)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (19)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (20)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (21)

התוועדות המוני חסידי בעלזא בהיכל 'ארנה' שבירושלים • צפו (22)