בהיכל בית המדרש הגדול קרעטשניף בירושלים התקיימה השבוע שמחת התנאים לבן כ"ק האדמו"ר מסעליש שליט"א ונכד כ"ק האדמו"ר מאולם שליט"א עב"ג הכלה בת הגה"צ אב"ד קרעטשניף י-ם שליט"א ונכדת כ"ק האדמו"רים מקרעטשניף י-ם וסטראפקוב שליט"א, בסיום השמחה נכנסו האדמו"רים לחדרו של כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א ושוחחו בינייהם • צילום: משה גולדשטיין - מאיר ווידער

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (1)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (2)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (3)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (4)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (5)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (6)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (7)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (8)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (9)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (10)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (11)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (12)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (13)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (14)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (15)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (16)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (17)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (18)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (19)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (20)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (21)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (22)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (23)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (24)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (25)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (26)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (27)

שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף ירושלים - סעליש - אולם - סטראפקוב (28)