במונטריאול שבקנדה התקיימה סעודת הילולא לזכרו הטהור של כ"ק האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישעות משה' מויז'ניץ זי"ע. בהיכל בית המדרש דחסידי ויז'ניץ בהשתתפות הרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, אב"ד קהילת ויז'ניץ בבורו פארק ובנו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שנמצא בימים אלו למנוחה בקנדה • צילום: JDN

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (1)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (2)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (3)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (4)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (5)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (6)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (7)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (8)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (9)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (10)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (11)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (12)

קנדה הילולת הרהק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע במונטריאול (13)