הערב ימלאו 11 שנים להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר רבי אהרן הכהן רוזנפלד זיע"א מפינסק קרלין בעל 'ארחות אהרן', לרגל יום ההילולא אנו מגישים בפניכם גלריה מרהיבה מחייו ופעליו של בעל ההילולא זכותו תגן עלינו.

ארכיון: JDN

עם האדמו''ר מתולדות אהרן עם האדמו''ר מסדיגורא 82 582 עם האדמו''ר מסערט ויז'ניץ עם הגר''י גרוסמן 3876 עם האדמו''ר מויז'ניץ זיע''א 23731 55555 עם האדמו''ר מצאנז עם האדמו''ר מבויאן עם האדמו''ר מויז'ניץ עם כ''ק האדמו''ר מויז'ניץ זיע''א 88872 90041 עם האדמו''ר מלעלוב זצ''ל 168852 268852 עם האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג 308852 scan0001 scan0003 עם האדמו''ר מזוטשקא זיע''א scan0036 עם הגר''ש וואזנר עם האדמו''ר מבעלזא עם האדמו''ר מסאטמאר ד' מינים בכותל-7 דמור מפינסק קרלין זצל עם האדמור מתולדות אהרן האדלמור מזמיגרד עם האדמור מפינסק קרלין זצל האדמור ,מפינסק קרלין  זצל בברכת אילנות האדמור אמפינסק קרלין זצ עם הגריד גרוסמן ומשמשו לדרמן האדמור ךמפינסק קרלין זצ עם אחיו הרהצ ובנו ממ הרבי שלי האדמור מזמיגרד עם חהאדמור מפינסק קרלין זצל 001 האדמור מפינךסק קרלין זצ עם הגרשז ורבי זלמן האדמור מפינסק לקרלין זצ עם לעלוב טשרנוביל האדמור מפינסק קךרלין זצ עבשמחת נכדו האדמור מפינסק קךרלין זצ עם הגרמ הלברשטאם האדמור מפינסק קרלין  עם הגרשז אויערבעך ועם הגריד גרוסמן ץוהגרא גר האדמור מפינסק קרלין בלחיים ממים שלנו האדמור מפינסק קרלין בערב שבת מברכין ניסן חודש לפני הסתקלות םבמונס האדמור מפינסק קרלין בקריאת קויטל בארהב עם העסקן ןיעקב בער פרידמן