במלאות שנה לפטירת הגר"ש וואזנר זצ"ל עלה בנו ממשיך דרכו כ"ק מרן האדמו"ר רבי חיים הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת 'חכמי לובלין', בראש קהל חסידיו ומעריציו צפו בגלריה שתיעד שוקי לרר בבית החיים 'שומרי שבת' • צילום: שוקי לרר

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (1)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (2)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (3)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (4)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (5)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (6)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (7)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (8)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (9)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (10)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (11)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (12)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (13)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (14)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (15)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (16)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (17)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (18)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (19)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (20)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (21)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (22)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (23)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (24)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (25)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (26)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (27)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (28)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (29)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (30)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (31)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (32)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (33)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (34)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (35)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (36)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (37)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (38)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (39)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (40)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (41)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (42)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (43)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (44)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (45)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (46)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (47)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (48)

הגרח''מ וואזנר בעלייה לציון אביו זצ''ל (49)