מעמד מפואר ומיוחד,
איפה תמונות מהאדמו"ר מסאדיגורה שפיאר את המעמד במשך כשעה?
התמונות כך אינן משקפות את המעמד