קבוצת אברכים מ"מבצר התורה" דחסידי סערט ויז'ניץ במגמת סיום הלכות איסור והיתר ביו"ד על כל הלכות מליחה, בשר וחלב, ותערובות. לרגל סיום החזרה ולקראת המבחנים אצל הרבנים הגאונים שליט"א נכנסו האברכים בקודש פנימה לקבל את ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א.

כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א התעניין רבות בחומר הנלמד, ובסדר החזרה. וראש הכולל הרה"ג ר' דוד ויסבלום שליט"א הציג בפני כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את המבחנים וכן את תוכנית החזרה.
שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (1)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (2)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (3)

הדומ"ץ וראש הכוללים הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א שיבח את האברכים בפני כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ואמר שבחן אותם וב"ה הוכיחו את ידיעתם בצורה נפלאה ביותר, לאחמ"כ עברו כל האברכים לקבל את ברכת הקודש.

לאח"מ נבחנו האברכים בהצלחה בכתב על כל החומר ומשם נסעו להיבחן אצל הרבנים הגאונים שליט"א אצל הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א – רב מערב ב"ב, וכן אצל הגאון רבי משה דויטש שליט"א- רב מרכז נתניה ומחשובי רבני אנ"ש ואצל הגאון רבי אברהם צבי הכהן שליט"א – דומ"ץ ורב דקהל חסידים שיכון ה' בב"ב

​לאחר המבחנים יישבו האברכים לסעודה של מצוה בישיבתנו לצעירים "חכמת אליעזר" בב"ב, ושרו ורקדו לכבודה של תורה.

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (4)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (5)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (6)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (7)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (8)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (9)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (10)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (11)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (12)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (13)

שְׁדִּבְרֵי תוֹרָה חֲבִיבִין • סיום יורה דעה 'הלכות איסור והיתר' בסערט ויז'ניץ (14)