ראש ישיבת 'קריית מלך' בבני ברק הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א יצא אתמול לאחר תפילת שחרית לברכת אילנות בחצר הסמוכה לישיבה שוקי לרר היה שם ותיעד את הברכת אילנות ואת השירה והריקודים שלאחריה • צילום: שוק לרר


resized_DSC_2351

resized_DSC_2354

resized_DSC_2363

resized_DSC_2366

resized_DSC_2371

resized_DSC_2373

resized_DSC_2387

resized_DSC_2399

resized_DSC_2404

resized_DSC_2407

resized_DSC_2410

resized_DSC_2414

resized_DSC_2417

resized_DSC_2422

resized_DSC_2428