ביום חמישי האחרון התקיימה שמחת הבר מצווה לבן כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור רבים באולמי זוועהיל בירושלים • צילום: ברוך אוביץ

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (1)בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (2)בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (3)בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (4)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (5)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (6)בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (7)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (9)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (10)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (11)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (12)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (13)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (14)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (16)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (17)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (26)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (28)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (30)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (31)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (32)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (34)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (50)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (51)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (54)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (55)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (57)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (59)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (67)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (68)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (69)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (70)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (72)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (73)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (76)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (80)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (87)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (89)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (91)

בר מצוה סטריקוב מנחם נחום (94)