אתמול (ראשון) התקיים סיום זמן החורף בישיבת אלכסנדר בבני ברק, במעמד 'כתרה של תורה' חולקו גביעים למצטייני הישיבה שסיימו ועמדו בכור המבחן על המסכת הנלמדת בישיבה, בראשותו של כ''ק האדמו''ר מאלכסנדר שליט''א ובהשתתפותו של ראש ישיבת פוניבז' הגרב''ד פוברסקי שליט"א, בסיום המעמד חילק האדמו''ר את הפרסים לתלמידים • צילום: שוקי לרר

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (1)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (2)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (3)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (4)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (5)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (6)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (7)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (8)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (9)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (10)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (11)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (12)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (13)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (14)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (15)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (16)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (17)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (18)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (19)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (20)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (21)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (22)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (23)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (24)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (25)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (26)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (27)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (28)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (29)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (30)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (31)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (32)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (33)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (34)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (35)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (36)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (37)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (38)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (39)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (40)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (41)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (42)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (43)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (44)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (45)

מעמד כבוד התורה 'כתרה של תורה' וסיום הזמן באלכסנדר (46)