קהל רב השתתף במעמד סיום הזמן בהיכל ישיבת 'תורת שלמה' זוויעהל בשילוב מעמד חלוקת פרסים בישיבת תורת שלמה זוועהיל לתלמידי המצטיינים, המעמד נערך בראשות כ''ק האדמו''ר מזוועהיל שליט''א שנשא דברים לכבוד המאורע וחילק תעודות למצטיינים, לאחמ''כ פצחו התלמידים בריקוד לכבודה של תורה • צילום: שמואל דריי

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (1)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (2)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (3)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (4)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (5)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (6)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (7)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (8)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (9)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (10)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (11)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (12)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (13)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (14)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (15)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (16)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (17)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (18)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (19)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (20)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (21)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (22)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (23)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (24)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (25)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (26)

'תורת שלמה' זוויעהל מעמד חלוקת פרסים וסיום הזמן (27)