אתמול (שני) התקיים מבחן בביהמ"ד הגדול דחסידי לעלוב על אלפי דפי גמרא ומעמד הוקרה והערכה למאות הבחורים לרגל יסוד שנה למפעל התורה 'חביבותא דרבי שמעון' ע"ש האדמו"ר זצ"ל • צילום: שמואל דריי

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (1)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (2)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (3)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (4)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (5)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (6)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (7)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (8)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (9)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (10)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (11)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (12)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (13)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (14)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (15)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (16)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (17)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (18)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (19)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (20)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (21)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (22)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (23)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (24)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (25)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (26)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (27)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (28)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (29)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (30)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (31)

חביבותא דרבי שמעון • מבחן על אלפי דפי גמרא ע''י בני החבורות בלעלוב (32)