כ"ק האדמו"ר מנאדבורנא חיפה שליט"א יצא אתמול ממעונו לברכת האילנות אהרן ברוך ליבוביץ שהיה באיזור ותיעד את הברכת אילנות • צפו בגלריה ענקית צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (1)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (2)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (3)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (4)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (5)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (6)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (7)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (8)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (9)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (10)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (11)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (12)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (13)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (14)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (15)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (16)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (17)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (18)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (19)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (20)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (21)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (22)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (23)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (24)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (25)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (26)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (27)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (28)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (29)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (30)

האדמור מנאדבורנא חיפה בברכת האילנות (31)