אמש התקיים (שלישי) בבאר שבע שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א, בן לבנו רבי יהודה אבוחצירא שליט"א רבניים, דיינים ואישי ציבור הגיעו לאחל מזל טוב,רגע מרטיט נרשם כשהמנחה ציין שהכוס שבו מקדש האדמו"ר את הזוג הוא הכוס בה קידש הבבא סאלי זיע"א את אשתו הרבנית • צילום: יעקב כהן

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (1)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (2)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (3)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (4)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (5)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (6)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (7)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (8)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (9)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (10)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (11)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (12)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (13)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (14)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (15)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (16)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (17)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (18)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (19)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (20)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (21)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (22)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (23)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (24)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (25)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (26)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (27)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (28)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (29)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (30)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (31)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (32)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (33)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (34)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (35)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (36)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (37)

שמחת נישואי נכד האדמור רבי ברוך אבוחצירא • גלריה (38)