ביום שני ג' ניסן העעל"ט יצא כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א בראש קהל חסידיו למעמד 'ברכת האילנות' ברוב עם בסמוך לבית מדרשו, אמר הברכה עם המזמורים והתחינות הנהוגים לומר בעת נעלה זו, לאחמ"כ פנה כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א לביהמ"ד לעריכת השולחן הטהור לכבוד המצוה, האדמו"ר בירך 'בורא פרי העץ' על הפירות וזימרו מניגוני הזמן, ולאחמ"כ נשא מדברות קדשו בעניני המצוה וגודל הזמן • ​צילום: רפאל מורפורגו​

מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (1)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (2)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (3)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (4)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (5)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (6)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (7)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (8)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (8)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (9)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (10)מעמד ברכת האילנות בחצר הקודש נדבורנה אלעד (11)