בחצר הקודש זוטשקא ציינו אתמול בערב את 'יום ההצלה' ה- 71 של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבויים זי"ע, בעל ה'נחל יצחק', שניצל מציפורני הנאצים ימ"ש במלחמת העולם השניה. האדמו"ר זצ"ל הנהיג בקהל עדתו לחגוג את יום ההצלה בסעודה ובשירה והודיה להשי"ת, סעודת הילולא מרכזית התקיימה אתמול בבית המדרש זוטשקא, ברחוב באר מים חיים בבני ברק, בראשות בנו ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א, שנשא מדברות קדשו בפני קהל החסידים • צילום: שוקי לרר

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (1)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (2)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (3)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (4)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (5)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (6)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (7)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (8)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (9)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (10)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (11)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (12)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (13)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (14)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (15)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (16)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (17)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (18)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (19)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (20)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (21)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (22)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (23)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (24)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (25)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (26)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (27)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (28)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (29)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (30)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (31)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (32)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (33)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (34)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (35)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (36)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (37)

בני ברק יום ההצלה בחצר הקודש זוטשקא (38)1