בבית שמש נערך בשבוע שעבר מעמד סיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' וחלוקת פרסים למצטייני הישיבה, המעמד נערך בהיכל הישיבה ברוב פאר והדר כיד המלך, דברי פתיחה נשא הרה"ג ר' אשר יעקב אולמן שליט"א ר"מ בישיבה. אורח הכבוד היה הרה"צ ר' בן ציון וואזנער שליט"א רב קהילת שבט הלוי בבית שמש ובנו של מרן פוסק הדור זי"ע אשר הביע את התפעלות מהיקף הידיעות של הנבחנים, בקשב רב נשמע משאו של כ"ק האדמו"ר שליט"א על תפקידו של בחור ישיבה במהלך השנה ובפרט בימי בין הזמנים שבהם אין סדרי ישיבה, לאחמ"כ נערכו על ידי כמה מהבחורים סיומי מסכתות שנלמדו על ידם מחוץ למסגרת הישיבה, בברכת המזון כובד הרב ראובן קלהפולץ הי"ו מנכ"ל המוסדות, לאחמ"כ חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א סט ש"ס וילנא למצטייני הישיבה • צילום: רעבישע נייעס

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (1)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (2)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (3)מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (4)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (5)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (6)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (7)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (8)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (9)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (10)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (11)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (12)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (13)

מעמד כבוד התורה וסיום הזמן בישיבת 'כתר תורה' קוסוב ויזניץ (14)