אלפי שעות רצופות ​• עש"ר בנדבורנה ירושלים עם שיעורו של הגרש"ב סורוצקין

ביום ראשון ב' ניסן נערך הסדר הגדול עש''ר חמדת לבבו של כ''ק האדמו''ר הקוה''ט מנדבורנה זיע''א, כהכנה דרבא לקראת ליל התקדש חג הפסח, שבסיומה קיבלו הלומדים מכ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א תשורה "געבנשטע ויין" בקבוק יין לליל התקדש החג, בין השיעורים הרבים והלימוד התקיים שיעורו של הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין שליט"א ראש ישיבות 'עטרת שלמה' בארה"ק • המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול 'שער התפילה' כשבסיומו קיבלו הבחורים והאברכים געבנשטע ויין מהאדמו"ר • צילום: ברוך אוביץ

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (1)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (2)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (3)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (4)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (5)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (6)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (7)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (8)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (9)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (10)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (11)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (12)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (13)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (14)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (15)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (16)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (17)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (18)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (19)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (20)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (21)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (22)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (23)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (24)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (25)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (26)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (27)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (28)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (29)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (30)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (31)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (32)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (33)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (34)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (35)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (36)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (37)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (38)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (39)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (40)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (41)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (42)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (43)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (44)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (45)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (46)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (47)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (48)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (49)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (50)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (51)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (52)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (53)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (54)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (55)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (56)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (57)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (58)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (59)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (60)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (61)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (62)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (63)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (64)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (65)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (66)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (67)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (68)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (69)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (70)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (71)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (72)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (73)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (74)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (75)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (76)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (77)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (78)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (79)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (80)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (81)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (82)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (83)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (84)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (85)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (86)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (87)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (88)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (89)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (90)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (91)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (92)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (93)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (94)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (95)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (96)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (97)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (98)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (99)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (100)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (101)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (102)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (103)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (104)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (105)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (106)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (107)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (108)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (109)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (110)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (111)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (112)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (113)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (114)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (115)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (116)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (117)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (118)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (119)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (120)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (121)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (122)

2 תגובות

ממשמעות הפסוקים בתורה משמע שלוחות הברית היו מרובעים. הדבר מפורש בגמרא (בבא בתרא י"ד, א'): "ארון שעשה משה אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו באמה בת שישה טפחים. והלוחות אורכם שישה ורוחבן שישה ועוביין שלושה, מונחות כנגד אורכו של ארון. כמה לוחות אוכלות בארון? שישה טפחים וכו'".

כל הכבוד לחסידי נדבורנה שמרבים תורה וחסידות ויישר כח להגאון הרב סורוצקין שליט"א שמעתי שהיה שיעור מדהים.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *