ביום ראשון ב' ניסן נערך הסדר הגדול עש''ר חמדת לבבו של כ''ק האדמו''ר הקוה''ט מנדבורנה זיע''א, כהכנה דרבא לקראת ליל התקדש חג הפסח, שבסיומה קיבלו הלומדים מכ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א תשורה "געבנשטע ויין" בקבוק יין לליל התקדש החג, בין השיעורים הרבים והלימוד התקיים שיעורו של הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין שליט"א ראש ישיבות 'עטרת שלמה' בארה"ק • המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול 'שער התפילה' כשבסיומו קיבלו הבחורים והאברכים געבנשטע ויין מהאדמו"ר • צילום: ברוך אוביץ

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (1)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (2)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (3)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (4)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (5)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (6)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (7)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (8)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (9)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (10)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (11)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (12)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (13)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (14)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (15)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (16)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (17)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (18)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (19)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (20)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (21)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (22)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (23)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (24)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (25)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (26)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (27)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (28)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (29)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (30)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (31)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (32)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (33)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (34)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (35)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (36)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (37)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (38)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (39)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (40)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (41)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (42)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (43)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (44)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (45)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (46)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (47)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (48)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (49)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (50)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (51)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (52)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (53)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (54)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (55)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (56)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (57)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (58)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (59)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (60)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (61)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (62)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (63)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (64)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (65)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (66)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (67)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (68)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (69)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (70)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (71)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (72)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (73)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (74)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (75)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (76)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (77)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (78)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (79)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (80)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (81)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (82)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (83)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (84)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (85)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (86)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (87)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (88)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (89)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (90)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (91)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (92)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (93)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (94)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (95)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (96)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (97)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (98)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (99)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (100)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (101)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (102)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (103)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (104)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (105)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (106)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (107)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (108)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (109)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (110)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (111)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (112)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (113)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (114)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (115)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (116)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (117)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (118)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (119)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (120)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (121)

עש''ר וקבלת געבנשטא ויין (122)