ילדי כיתה ח' בתלמוד תורה ויז'ניץ בירושלים הגיעו להיבחן אצל כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א, האדמו"ר בחן אותם על תלמודם והפליאו בידיעתם על הנלמד.

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (1)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (2)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (3)טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (4)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (5)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (6)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (7)

טשארנאביל ילדי תת ויז'ניץ ירושלים בקודש פנימה (8)