בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל רב התקיימה שמחת התנאים לבן כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד ארה"ב שליט"א באולמי קונטיננטל בבני ברק • צילום: JDN

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (1)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (2)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (3)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (5)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (6)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (7)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (8)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (9)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (10)

שמחת התנאים של בן האדמור מצאנז ז'מיגראד (11)