משעות הבוקר נהרו אלפים אל האוהל המיוחד שנבנה בו שיננו את החלק האחרון במסכת חגיגה כשמיד לאחמ"כ הם נבחנו על לימודם • בשעת הערב חגגו בסעודת מצוה יחד עם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שבמהלכו החלו ללמוד את מסכת יבמות בסדר נשים • צילום: SOS IMAGES

בשמחה עילאה חגגו אלפי חסידי סאטמר לומדי חבורת "תורתך שעשועי" את סיום מסכת חגיגה וסיום סדר מועד והתחלת סדר נשים מסכת יבמות, שנערך באולם המפואר Da Mikele Illagio‏ "דא מיקעל אילאדזשיא" בקווינס, בהשתתפות אלפי הלומדים ובראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

כבר בתחילת היום מיד אחרי תפילת שחרית יצאו הלומדים באוטובסים מאורגנים מכל השכונות בניו יורק רבתי וגם מליקווד לעבר מתחם האולם, שם הוקם אוהל מיוחד "אוהל מועד" בה ישבו הלומדים במשך כל היום ולמדו את מסכת חגיגה לקראת המבחן האחרון שנערך לפני הסיום.

אלפי האברכים ישבו שעות על גבי שעות ולמדו ברציפות, כאשר לשירותם עמדו צוות של מלצרים שהגישו ללומדים קפה תה או שתיה קרה ומיני מתיקה.

?

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

בשעה 18:00 אחה"צ הושלך הס באוהל והאלפים ניגשו למבחן החודשי על חומר הלימודים. באמצע המבחן הגיע האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שעבר בין הנבחנים וגם חיזק את העסקנים והנגידים על היום הנפלא שהם ארגנו. מיד לאחר המבחן התפללו יחד עם האדמו"ר תפלת מנחה.

בשעה 19:00 נפתחו דלתות האולם היפה שעמד מוכן ומזומן לקלוט את אלפי הלומדים השמחים בשמחת התורה ביומא טבא לרבנן כבר בימים האחרונים עבדו באולם צוות שלם של מארגנים, כמו גם ראשי וועד הכשרות של הקהילה שעברו על כל כללי הכשרות, ועכשיו התחילו האלפים להיכנס לאולם המוכן ומזומן רק ללומדי התורה.

כדי להכנס לאולם הוצרכו הלומדים להראות כרטיס כניסה מיוחדת, והם קיבלו שי מיוחד סט של הגמרא יבמות עם פירוש "שפה ברורה", ממכון "עוז והדר" נדבת הרבני הנגיד ר' אברהם פנחס בערקאוויטש הי"ו.

עד השעה 00:00 ישבו הלומדים באולם כאשר בזה אחר זה עלו הנואמים, חלקם יהודים העובדים קשה כל היום על המחיה ועל הכלכלה, שסיפרו איך מתמודדים עם לימוד התורה בכל יום לפני ואחרי העבודה.

גם הרבני הנגיד ר' אברהם פנחס בערקאוויטש נאם לכבודו של תורה והרבני הנגיד מראשי החבורה הרב יצחק שווארץ פטרון החבורה בווילאמסבורג. בין הנואמים השמיעו המשוררים ממקהלת שירה ניגונים מתאימים ואח"כ נאם הרה"ג ר' אפרים וואקסמאן ראש ישיבת מאור יצחק שליט"א.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

הס הושלח באולם כאשר התחילו את סיום המסכתא ואח"כ בהתחלת המסכתא יבמות בסדר נשים ומיד אח"כ פצחו בריקודים סוערים ונשגבים בהודאה להקב"ה שהצליחו לסיים 13 מסכתות בש"ס ולהיבחן עליהם.

את משא הערב נשא האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, עם הווארט הידוע חמש עשרה נשים פוטרות צרתיהם – שע"י לימוד מסכת יבמות נפטרים מכל הצרות ומהצרות צרותיהם בעזהשי"ת. כמו כן ביקש האדמו"ר שליט"א מכל הלומדים להתחיל ללמוד בכל שבוע שעה בספרי תלמידי בעש"ט וגם דברי הדרכה במיוחד לאלפי הלומדים איך להתנהג כבני תורה.
כאמור בשעה 00:00 בלילה יצאו האלפים מהאולם הגדול אחרי יום ארוך ומוקדש במיוחד ללימוד התורה ולשמחת התורה.

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (17)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (38)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (39)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (40)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (41)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (42)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (43)

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת תורתך שעשועי דסאטמאר (44)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????