צלם המערכת שהתלווה למסעם תיעד את הביקורים אצל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ואצל מחותנו כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, ולאחמ"כ בתפילה בגליל בציון האר"י הקדוש בבית החיים בצפת ובציון התנא האלוקי רשב"י זי"ע • צילום: JDN

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (1)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (2)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (3)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (4)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (5)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (6)

?

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (8)

מִצָּפוֹן וּמִיָּ-ם • האדמור מאולם ובנו האדמור מסעליש בביקור בארהק (9)

?

?