התרגשות כזו לא ראו יהודי ארגנטינה מזה שנים. הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א אשר סיים בימים אלו את ביקורו במדינה, עבר בין הקהילות השונות וחיזק, דרש ובירך את יהודי ארגנטינה ומסר שיעורי תורה וחיזוק לקראת חג הפסח.

התרגשות כזו לא ראו יהודי ארגנטינה מזה שנים. הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א אשר סיים בימים אלו את ביקורו במדינה, עבר בין הקהילות השונות וחיזק, דרש ובירך את יהודי ארגנטינה ומסר שיעורי תורה וחיזוק לקראת חג הפסח. במהלך הביקור, ליוו את הראשון לציון כל רבני ארגנטינה, ולאחר שיעור שמסר במרכז התורה המקומי, יצא רגלית להקמת אבן הפינה למרכז היהודי הגדול של ארגון "מנורה" שיוקם בקרוב בארגנטינה. "שיאו של הביקור, היה כאשר מאות רבות מתושבי בואנוס איירס צעדו יחד עם הראשון לציון במשך שעה ארוכה ברחובות העיר, מבית המדרש ועד לבניין החדש שיוקם בקרוב", מספר הרב גבריאל סקה מראשי "מנורה" שמציין כי ההליכה גרמה לקידוש השם עצום, "קודם כל, המשטרה המקומית ליוותה את הצעדה מבית הכנסת לאורך כל הרחובות הסמוכים, גם הגויים הסתכלו בהתרגשות על המעמד המיוחד הזה, כאשר הראשון לציון צועד בראש וכולנו יחד עימו".

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (1)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (2)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (3)
כאשר הגיע הגר"י יוסף שליט"א אל מרכז "מנורה" שמע על מאות הצעירים היהודיים המשתתפים בעשרות שיעורים המתקיימים במקום ועל כל פעילות הנוער לחיזוק הזהות היהודית, ופגש רבים אשר חזרו בתשובה ומתחזקים. הרב מאיר ששון שליט"א ראש הכולל המקומי בירך בברכת "ברוכים הבאים" את מרן הראשון לציון, והרה"ג יצחק סקה שליט"א רבה הראשי של ארגנטינה סיפר על הקשר ההדוק שהיה לו עם מו"ר אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. "הוא זה שלימד את כולנו הלכה ותורה, לימד אותנו להרביץ תורה ברבים ולהאהיב שם שמים על הבריות".

בדבריו עמד הראשל"צ על חשיבות לימוד התורה והתחזקות במסורת ובהלכה, ולאחר הנאומים לחץ ידיהם של ילדי הקהילה ובירך כל אחד ואחד מאנשי ארגנטינה אשר עברו לקבל את ברכתו. כאמור, בימים אלו סיים מרן הראשון לציון את הביקור במדינה וחזר ארצה.
כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (4)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (5)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (6)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (7)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (8)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (9)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (10)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (11)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (12)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (13)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (14)

כשיהודי ארגנטינה צעדו עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף ברחובות בואנוס אייריס (15)