קהל רב וביניהם האדמורי"ם מרחמסריווקא ואמשינוב שליט"א השתתפו בשמחת הברית מילה לבנו של הרב שלמה בלוי הי"ו מנכ"ל מוסדות נזר רחל • לרך הנימול ניתן השם "ישראל צבי אלימלך" ע"ש הסב הרה"ח ישראל צבי בלויא ז"ל מחשובי אנשי החסד בצפת עיה"ק • צילום: יצחק בלוי

ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (1) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (2) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (3) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (4) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (5) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (6) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (7) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (8) ברית לבן הרב שלמה בלוי ביתר מנהל נזר רחל (9)