מצטייני מסגרת 'קול תפילה' קיבלו פרס לאות הצטיינות לנסיעה בכותל המערבי ולביקור במעונו של כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א שהעניק להם את הספר 'ודבריו חיים וקיימים' על רביה"ק ה"אמרי חיים" זיע"א לקראת יומא דהילולא • תלמידי כיתות ז' שהצטיינו משך זמן החורף שעעל"ט עלו לירושלים להיבחן על משנת תלמודם אצל הרה"ג ר' יחזקאל שרגא קטינא שליט"א בישיבת מיר ולאחמ"כ זכו לבקר ולשמוע סיפורי הוד קדומים מרבותינו הק' מהרב החסיד הישיש המפו' יוסף שמואל פוגל שליט"א והרה"ח חיים פוקס שליט"א כמו"כ שמעו שיחת חיזוק מהגה"צ רבי זאב ארנסטר שליט"א לאחמ"כ עלו להתפלל בקברו הקדוש של שמואל הנביא ע"ה • גלריה

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (1)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (2)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (3)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (4)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (5)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (6)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (7)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (8)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (9)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (10)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (11)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (12)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (13)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (14)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (15)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (16)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (17)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (18)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (19)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (20)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (21)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (22)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (23)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (24)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (25)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (26)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (27)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (28)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (29)

בויזניץ אלעד עלו לרגל ערב פסח עלו התלמידים לירושלים • תיעוד (30)