כמידי שנה בשנה הגיע גאב"ד 'העדה החרדית' כ''ק מרן גאב''ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט''א לדרוש את דרשת שבת הגדול בפני מאות חסידי דושינסקיא שהתאספו בהיכל בית המדרש הגדול 'היכל מהרי''ץ' דושינסקיא בירושלים • צילום: שלוימי טריכטר

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (1)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (2)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (3)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (4)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (5)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (6)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (7)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (8)

גאבד ירושלים בדרשת שבת הגדול בדושינסקיא (9)