כי משבט הלוי תצא תורה • אדמו"רים ורבנים בכתיבת האותיות

גלריה ענקית: ביום שני שעבר התקיים מעמד כתיבת אותיות ומסיבת לחיים בביהמ"ד 'שבט הלוי' בשכונת גבעת משה בירושלים, בספר תורה שיוכנס אי"ה בא' דחוה"מ פסח לזכרו של הגר"ש וואזנר בעל ה'שבט הלוי' זי"ע לביהמ"ד 'שבט הלוי' בהשתתפות אדמו"רים ורבנים, לאחר כתיבת האותיות קיבלו מרנן האדמו"רים והרבנים שליט"א את הספר 'בדידי הוי עובדא' • צילום: ברוך אוביץ

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (1)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (2)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (3)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (4)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (5)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (6)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (7)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (8)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (9)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (10)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (11)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (12)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (13)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (14)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (15)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (16)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (17)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (18)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (19)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (20)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (21)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (22)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (23)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (24)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (25)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (26)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (27)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (28)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (29)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (30)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (31)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (32)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (33)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (34)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (35)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (36)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (37)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (38)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (39)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (40)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (41)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (42)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (43)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (44)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (45)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (46)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (47)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (48)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (49)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (50)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (51)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (52)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (53)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (54)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (55)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (56)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (57)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (58)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (59)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (60)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (61)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (62)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (63)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (64)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (65)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (66)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (67)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (68)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (69)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (70)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (71)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (72)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (73)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (74)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (75)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (76)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (77)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (78)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (79)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (80)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (81)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (82)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (83)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (84)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (85)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (86)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (87)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (88)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (89)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (90)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (91)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (92)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (93)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (94)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (95)

כי משבט הלוי תצא תורה • אדמורים ורבנים בכתיבת האותיות (96)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *