קהל רב השתתף בשמחת הברית לנכד כ”ק האדמו”ר מנדבורנה ביתר שליט”א בן לבנו הרה”צ רבי משה רוזנבוים שליט"א חתנו של כ"ק האדמו"ר משידלובצא שליט”א ונין להגר"י רוזנברגער שליט"א חבר הבד"ץ 'העדה החרדית' ורב קריית הרמ"א בבי"ש • לאחר הברית נערכה סעודת המצווה בהיכל ביהמ"ד "שער התפילה" נדבורנה ביתר • צילום: ברוך אוביץ

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (1)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (2)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (3)שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (4)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (5)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (6)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (7)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (8)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (9)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (10)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (11)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (12)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (13)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (14)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (15)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (16)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (17)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (18)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (19)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (20)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (21)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (22)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (23)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (24)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (25)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (26)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (27)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (28)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (29)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (30)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (31)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (32)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (33)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (34)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (35)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (36)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (37)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (38)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (39)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (40)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (41)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (42)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (43)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (44)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (45)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (46)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (47)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (48)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (49)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (50)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (51)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (52)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (53)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (54)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (55)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (56)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (57)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (58)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (59)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (60)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (61)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (62)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (63)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (64)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (65)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (66)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (67)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (68)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (69)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (70)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (71)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (72)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (73)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (74)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (75)

שמחת בית נדבורנה ביתר שידלובצא (76)