ראש ישיבת עטרת ישראל בירושלים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגיע אתמול לבני ברק ומסר שיחת חיזוק מרתקת לקראת חג הפסח הקרב ובא עלינו לטובה, בכולל 'ערבי פסחים' שבישיבת 'קרית מלך' בהשתתפות מאות הבחורים והאברכים • צילום: שוקי לרר

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (1)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (2)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (3)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (4)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (5)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (6)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (7)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (8)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (9)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (10)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (11)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (12)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (13)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (14)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (15)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (16)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (17)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (18)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (19)

הגרבמ אזרחי בשיחת חיזוק בכולל 'ערב פסחים' • גלריה (20)