בבית הרה"ח רבי משה מאיר קאליש הי"ו התקיים אתמול (שני) ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' בהשתתפות כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א, האדמו"ר חילק מצות באפייה שנעשתה על ידו לתומכי הקופה 'חסדי אליעזר' • צילום: JDN

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (1)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (2)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (3)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (4)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (5)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (6)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (7)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (8)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (9)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (10)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (11)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (12)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (13)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (14)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (15)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (16)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (17)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (18)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (19)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (20)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (21)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (22)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (23)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (24)

ערב התרמה לטובת קמחא דפסחא 'חסדי אליעזר סקולען' (25)