כ''ק האדמו''ר מקאפיטשיניץ שליט''א בדק הערב חמץ בביתו שברחוב עזרת תורה בירושלים בהשתתפות קהל חסידים מצומצם • צלם המערכת נדחק לביתו ותיעד

לאור הנר • האדמור מקאפיטשיניץ בבדיקת חמץ (3)

לאור הנר • האדמור מקאפיטשיניץ בבדיקת חמץ (2)

לאור הנר • האדמור מקאפיטשיניץ בבדיקת חמץ (3)