לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שבשנה זו מלאו 136 שנים להסתלקותו, התכנסו ובאו חסידים ואנשי מעשה להיכל בית המדרש דחסידי בוטושאן בבני ברק להתוועדות וסעודת הילולא בראשות כ"ק אדמו"ר מבוטושאן שליט"א נכדו של בעל ההילולא, שערך את שולחנו הטהור והעלה רסיסי נוגה ממשנתו הרוחנית של זקינו בעל ההילולא זי"ע אשר השאיר ברכה לדורות.


הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (2) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (3) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (4) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (5) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (6) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (7) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (8) הילולת ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א (1)