שבת מיוחדת ומרוממת במינה עברה על תושבי מודיעין עילית במחיצת כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א שהגיע לשבות עם תושבי העיר

מאות תושבי מודיעין עילית זכו להיטהר ולהתקדש בקדושה עליונה בעצם יום השבת האחרון, אורח מיוחד ורם מעלה שבת בעיר, ה"ה כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

מאות נהרו לתפילות השבת ועריכת השולחנות שנערכו ברוב עם הדרת מלך באהל ענק שהוקם במרכז העיר סמוך לבית האכסניה של האדמו"ר, שיא השבת נרשמה בעת סעודת רעוא דרעווין אז נשא האדמו"ר מדברות קודשו ברוח ימי הספירה, וקרא להתחזק בקדושה ובטהרה לקראת חג השבועות.

לאחר מכן בסיום תפילת מעריב נשמע קולו של האדמו"ר ברמה מברך 'על ספירת העומר', ולאחר מכן ההבדלה, שהסתימה בשירה וקול זימרה כשהחסידים חולפים על פני האדמו"ר להתברך ולקבל מידיו בקבוק יין לשמירה ולברכה.

JDN מגיש גלריה מאהל במודיעין עילית, צילום: JDN

בסעודה שלישית (1) בסעודה שלישית (2) בסעודה שלישית (3) בסעודה שלישית (4) באמירת ד''ת בנטילת מים אחרונים בברכת המזון (1) בברכת המזון (2) חלק מהקהל (1) חלק מהקהל (2) ספירת העומר (1) ספירת העומר (2) הבדלה (1) הבדלה (2) בורא מיני בשמים בורא מאורי האש לאחר הבדלה בחלוקת בקבוקי יין עם רה''ע הרב יעקב גוטרמן באמירת א'גוטע וואך תמונות לתפאורה (1) תמונות לתפאורה (2)