מאות בחורי ישיבת פוניבז' התכנסו אמש (ג) בהיכל הישיבה למעמד פתיחת זמן קיץ במעמד ראשי הישיבה מרן הגר"ג אדלשטיין, מרן הגרב"ד פוברסקי והגר"א כהנמן נשיא הישיבה, שליט"א, ראשי ורבני הישיבה נשאו דברי חיזוק והתעוררות לקראת הזמן בפני הבחורים • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (1) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (2) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (3) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (4) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (5) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (6) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (7) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (8) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (9) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (10) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (11) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (12) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (13) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (14) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (15) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (16) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (17) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (18) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (19) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (20) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (21) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (22) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (23) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (24) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (25) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (26) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (27) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (28) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (29) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (30) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (31) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (32) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (33) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (34) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (35) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (36) פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' (37)