קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מקאמארנא שליט"א בן לחתנו הרה"צ רבי חיים יעקב פרנקל שליט"א מרימנוב, פיארו את שולחן הכבוד כ"ק אדמו"רים מלעלוב, זוויעהל, לעלוב ירושלים, דעעש ירושלים, שידלובצא וקאפיטשניץ, והרבנים הגאונים רבי מתתיהו דייטש ורבי דוד משה זורגר שליט"א

צילום: JDN

בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (1) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (2) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (3) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (4) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (5) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (6) בר מצוה לנכד האדמו''ר מקאמארנא (7)