שח חסיד מבוגר כבן 64 שהיה בשבוע שעבר להתייעצות בקודש פנימה אצל כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א והתפעל מאוד ממנו וציין בפניי את גודל חביבותו והתמצאותו בכל נושא ועניין.
ממש אדם צדיק אמת ענוותן כהלל ופיקח כרבי יונתן אייבשיץ זצ"ל.

ומאוד הזכיר לו את הגישה האבאית והרחימאית של אביו האדמו"ר הגה"ק בעל באר יעקב זיע"א.
הוסיף ואמר לי חסידי נדבורנא זכו לממשיך ראוי ליורש נהדר לאביו הגדול.
יחי אדוננו מורנו ורבנו לאורך ימים ושנים טובות אמן.